Notarieel recht voor tolken en vertalers

Prijs: 250 euro (ex BTW)
Competenties: linguïstisch
PE-punten: 8
Datum: 5-10-2019
Locatie: Aristo, Utrecht Lunetten
Tijd: 9.30 - 17.00

‘Notarieel recht voor tolken en vertalers’ is een interactieve workshop waarin de meest voorkomende rechtsgebieden van het notariaat uitgelegd en besproken worden. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt aan de hand van authentieke documenten. Speciale aandacht wordt besteed aan lastige en/of verwarrende begrippen uit het notariaat. Aan de orde komt ook het nieuwe Huwelijksvermogensrecht, dat per 1 januari 2018 van toepassing is. Verder wordt er uitgebreid stilgestaan bij het Erfrecht.

Deze workshop hebben we reeds 6x gegeven. Zie bij Reviews wat onze deelnemers zeiden.

Inleiding

 • Welke akten worden notarieel bekrachtigd
 • Kenmerken notariële akte
 • Inhoud notariële akte

Rechtspersonenrecht

 • Stichtingen/verenigingen (oprichting/statutenwijziging)
 • Aandelenoverdracht

Onroerende zaak praktijk

 • Levering
 • Hypotheek

Personen- en familierecht

 • Het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht en huwelijkse voorwaarden
 • Samenlevingscontract

Personen- en familierecht

 • Testament
 • Erfrecht
 • Verdelingen (nalatenschappen, echtscheidingen)
 • Levenstestament

Begrippenlijst

Wat verwacht een notaris van een tolk/vertaler

Gelegenheid om vragen te stellen

Mr. P.A.D. Mokkum van het notariskantoor Diemer Notariaat Kroes + Mokkum te Diemen. Mr. Mokkum houdt zich bezig zowel met familiezaken (testamenten, hypotheken, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, etc.) als ook met ondernemerszaken (het oprichten van een BV, stichting of vereniging, etc.). Daarnaast is mw. Mokkum estateplanner en scheidingsbemiddelaar.

Mr.  Mokkum verzorgt voor OCPE regelmatig inleidingen voor de workshops over het vertalen van documenten op het gebied van onroerendgoed transacties.

U ontvangt 40 pagina’s authentieke notariële aktes. U wordt verzocht deze voor workshop door te lezen.

PE-punten 8 (= 6 contacturen + 2 PE voor leeswerk)
Datum zaterdag, 5 oktober 2019
Duur 9.30-17.00, inloop vanaf 9.00 uur
Plaats  Aristo accommodaties, Utrecht Lunetten
Prijs € 250 (ex BTW)
Inclusief reader, certificaat, lunch, verfrissingen

Dit zeiden onze deelnemers:

Informatief, duidelijke uitleg. De dag is omgevlogen. Interessante materie met duidelijke praktijkvoorbeelden.
Super dag, boeiend en nuttig! Super docent en super georganiseerd door Danuta Jong.
Trainer kan zeer goed uitleggen.
Een erg interessante en prettige training, met goede uitleg en een plezierige sfeer.
Ik heb genoten van deze dag. Tijd vlog om. Ook goede contacten gehad met collega’s.
Van harte aanbevolen. Goede uitleg van een bevlogen notaris die de tijd nam om alles uit te leggen in een begrijpelijke taal.
Een workshop op om de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen in het notariële recht.
Uitstekende inleiding in het notarieel recht.

Inschrijven voor deze cursus

Aanhef

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Mobiel

E-mailadres*

Bedrijf

RBTV-nummer

Opmerkingen

Hoe gaat het verder?

Nadat u op de verzendknop hebt gedrukt ontvangt u binnen enkele minuten een korte bevestigingsmail.
Vervolgens ontvangt u binnen enkele dagen een complete bevestiging (bewijs van aanmelding en een factuur).

Annuleren?

Dit kan ook. Voor de annuleringsvoorwaarden raadpleeg onze Leveringsvoorwaarden .