Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken

Prijs: 240 Euro (ex BTW)
Competenties: tolk- en vertaalcompetentie
PE-punten: 7, ook voor specialisaties
Datum: 9-11-2019
Locatie: Aristo, Utrecht Lunetten
Tijd: 9.30 - 17.00

Een workshop speciaal ontwikkeld voor tolken en vertalers die voor en in de rechtbank werken.  De dag wordt verzorgd door de ervaren strafrechtadvocaat mr. Babur Beg. Door zijn dagelijkse contacten met tolken, vertalers en zijn cliënten weet hij als geen ander waar de schoen kan wringen.

Na het volgen van deze dag:
– is uw kennis van strafrecht en strafprocesrecht opgefrist
– u bent geattendeerd op valkuilen bij begrippen die op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar die totaal iets anders betekenen.

Mr. Beg heeft deze workshop inmiddels 8 keer gegeven. Lees bij Reviews wat onze deelnemers zeiden.

Strafrecht versus procesrecht

 • Materieel strafrecht versus strafprocesrecht
 • Verschillende wetboeken
 • Straffen en maatregelen
 • Competentie: relatief en absoluut

De verschillende stappen in de strafzaak,  procedure

 • (Ontstaan van) verdenking
 • (Aanvang van de) vervolging
 • Eventueel voorlopige hechtenis
 • Raadkamerzittingen
 • Dagvaarding, tenlastelegging
 • Inhoudelijke behandeling (de vragen van 348-350 Sv) Vonnis

Beroepsprocedures

 • Beroepsmogelijkheden
 • Procedure in appèl
 • Procedure in cassatie

Enkele bijzondere procedures

 • Over- en uitlevering
 • Verzoekschrift
 • Klaag- en bezwaarschrift
 • Wraking
 • Wraking  van de verschillende procesdeelnemers
 • Wraking van de tolk

Enkele begrippen uitgelicht

 • Daderschap en deelneming
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Verschoningsrecht
 • De tolk en de getuige
 • Het EVRM
 • Ne bis in idem
 • Nemo tenetur
 • Verjaring

Diverse valkuilen, bijv.

 • Invrijheidstelling –  vrijspraak
 • Niet-ontvankelijkheid  –  vrijspraak
 • OVAR –  vrijspraak
 • Misdrijf – overtreding
 • Straf –  maatregel
 • Medeplegen – medeplichtigheid
 • Vonnis – arrest Uitspraak –  vonnis
 • Beslissing  – vonnis
 • Voorarrest – voorlopige hechtenis
 • Inverzekeringstelling –  voorlopige hechtenis
 • Voorwaardelijk –  proeftijd

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Mr. Babur Beg heeft meer dan 20 jaar gewerkt als strafrechtadvocaat in Amsterdam. Hij studeerde internationaal en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en behaalde zijn titel in 1994. Na zijn studie heeft hij enige tijd gewerkt bij de gemeente Groningen (afdeling bezwaar en beroep) en bij de vakbond FNV als arbeidsrechtdeskundige. In 1997 trad hij toe tot de maatschap van advocaten¬kantoor Koers en Kruyswijk te Amsterdam.
Mr. Beg volgde in 2002 de specialisatie opleiding aan het Pompe Instituut bij de Universiteit Utrecht. In 2003 was hij medeoprichter van Baardman, Beg, Van der Brugge en Jeeninga strafrechtadvocaten. Van 2009 tot en met 2018 werkte hij vanuit zijn eenmanspraktijk ‘Babur Beg’ in Amsterdam. Mr. Beg was lid van de specialistenvereniging voor advocaten op het gebied van strafrecht – de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, het Nederlands Juristen comité voor de Mensenrechten en de vereniging voor Tuchtrechtadvocaten.

Inmiddels heeft hij zich in zijn nieuwe bedrijf toegelegd op het publiceren van (documentaire-) films, televisieprogramma’s en publicaties op andere terreinen dan het recht.

U ontvangt 20 pagina’s relevante informatie met het verzoek die voor de workshop te lezen (= 1 PE).

PE-punten 7, ook voor specialisaties ‘tolk’ en ‘vertaler’ in strafzaken
Competenties tolk- en vertaalcompetentie, linguïstische competentie
Datum  zaterdag, november 2019
Tijd 9.30-17.00, inloop vanaf 9.00
Plaats Aristo zalen, Utrecht Lunetten
Prijs 240 Euro (ex BTW)
Inclusief reader, lunch, verfrissingen

Dit vonden onze deelnemers van de workshop van mr. Beg:

“Zeer vakkundige spreker, vertelt heel enthousiast en interessant over zijn vak welk niet tot de makkelijkste behoort.”
“Nuttig, goed gestructureerd, genuanceerd, kundige trainer, ruimte voor vragen. Op levendige wijze gebracht.”
“Nuttig, niet te duur (!),  zeer informatief, goede lunchvoorziening (ook niet onbelangrijk).”
“Een heel uitgebreid programma en zeer goede voorbeelden.”
“Leerzaam, zeer nuttig, veel geleerd. Prettige, kleine groep.”
“Leuke training die mijn kennis van het vakgebied goed heeft opgefrist.”
“Erg interessant, heel veel informatie in korte tijd, zeer leerzaam.”
“Leerzaam en vlot tempo waardoor je steeds bij de les blijft.”
“Alles prima, goede verdeling theorie en praktijkvoorbeelden. Straf(proces)recht in al zijn facetten gehad.”
“Goede opfrisser voor gerechtstolken.”

Inschrijven voor deze cursus

Aanhef

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Mobiel

E-mailadres*

Bedrijf

RBTV-nummer

Opmerkingen

Hoe gaat het verder?

Nadat u op de verzendknop hebt gedrukt ontvangt u binnen enkele minuten een korte bevestigingsmail.
Vervolgens ontvangt u binnen enkele dagen een complete bevestiging (bewijs van aanmelding en een factuur).

Annuleren?

Dit kan ook. Voor de annuleringsvoorwaarden raadpleeg onze Leveringsvoorwaarden .