Deze website is gemaakt door OCPE. Teksten en redactie OCPE. Realisatie en techniek door Sparkly Media.

Toegang tot en het gebruik van onze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

We hebben de inhoud van deze site met uiterste zorg opgesteld. Toch kunnen we niet garanderen dat de geboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. We aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van onze site.

We wijzen iedere aansprakelijkheid af voor de inhoud van informatie verkregen op de websites van derden waarnaar we middels hyperlinks op deze site verwijzen, aangezien we de inhoud van deze sites niet op redelijkheid, juistheid of actualiteit beoordeeld hebben.