Strengere handhaving AVG merkbaar

Strengere handhaving AVG merkbaar

Op 25 mei 2018 os de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door de AVG ging in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving gelden. Bedrijven werden gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat in 2019 de AVG strenger gehandhaafd zou worden. In juni heeft de AP dan ook een eerste boete opgelegd en daarmee […]

CAT tools uitgelegd (deel 2)

CAT tools uitgelegd (deel 2)

Oude vertalingen opnemen in de CAT tool In het begin is het vertaalgeheugen leeg, maar oude vertalingen kunnen geschikt gemaakt worden voor de CAT tool via alignering: zinnen en/of segmenten uit de bron- en doeltaal worden met elkaar gekoppeld en vervolgens geïmporteerd in het vertaalgeheugen. Aligneren kan gebeuren binnen een CAT tool zelf of via […]

CAT tools uitgelegd (deel 1)

CAT tools uitgelegd (deel 1)

De afkorting CAT staat voor Computer ondersteund vertalen. CAT Tools zijn programma’s die een menselijke vertaler helpen sneller en beter te vertalen, zelf genereren ze geen nieuwe vertalingen. CAT tools mogen dus zeker niet met machinevertaling verward worden. Een van de meest belangrijke functionaliteiten van CAT tools is de mogelijkheid om een vertaalgeheugen (Translation memory […]

Tien basisbegrippen voor de moderne vertaler (deel 2)

Tien basisbegrippen voor de moderne vertaler (deel 2)

[Gastblog door Ken De Wachter*]  Zoals elke vertaler vind ik dat terminologie noodzakelijk is om een goede vertaling te leveren. Kennis van een vakgebied uit zich immers in de kennis van de terminologie. Laten we vandaag eens gaan nadenken over ons eigen vakgebied – vertalen. De laatste jaren zijn er immers veel termen bijgekomen over […]

Tien basisbegrippen voor de moderne vertaler (deel 1)

Tien basisbegrippen voor de moderne vertaler (deel 1)

[Gastblog door Ken De Wachter*]  Zoals elke vertaler vind ik dat terminologie noodzakelijk is om een goede vertaling te leveren. Kennis van een vakgebied uit zich immers in de kennis van de terminologie. Laten we vandaag eens gaan nadenken over ons eigen vakgebied – vertalen. De laatste jaren zijn er immers veel termen bijgekomen over vertalen, en vooral […]

Nieuw boek over de economische waarde van taal: ‘Taal is business’

Nieuw boek over de economische waarde van taal: ‘Taal is business’

In juli 2016 kwam het boek uit ‘Taal is business’ van de hand van Frieda Steurs . Met dit boek voor een breed publiek geeft Frieda Steurs inzicht in de waarde van taal voor de economie en de samenleving. ‘Taal is business’ (222 blz, uitgeverij Scriptum Books) heeft als ondertitel ‘Taal, de turbo naar economisch succes!’. In het […]

Levenstestament – wat is dat?

Levenstestament – wat is dat?

De laatste jaren is, naast het testament, het levenstestament sterk in opkomst gekomen. In tegenstelling tot een testament, dat pas in werking treedt op het moment van overlijden, gaat een levenstestament in tijdens het leven, op het moment dat men zelf niet meer is staat is adequaat te handelen door wilsonbekwaamheid als gevolg van een […]

Terminologiebeheer: een onbekende schat?

Terminologiebeheer: een onbekende schat?

Augustus 2016 – Elk bedrijf heeft een “eigen taal”: terminologie, die in de loop van de tijd wordt ontwikkeld. Deze terminologie is bepalend voor de mate van herkenbaarheid van een bedrijf (branding); zij helpt duidelijker te communiceren over producten en diensten, het vertrouwen van de klanten op te bouwen en de zichtbaarheid van een website […]

OCPE erkend als SDL Trados trainingscentrum

OCPE erkend als SDL Trados trainingscentrum

Sinds 20 mei 2015 is OCPE een ‘SDL Trados Approved Training Center’. Hiermee is OCPE de enige Wbtv-erkende opleiding in Nederland met deze status. We zien dit als waardering voor onze werkwijze: het geven van excellente SDL Trados trainingen door een erkende SDL Trados trainer. Klik hier voor enkele reviews van onze deelnemers. Voordelen voor […]

Nieuwsbrief SIGV-vereniging over de aanbesteding van tolkdiensten door de Raad voor de Kinderbescherming

Nieuwsbrief SIGV-vereniging over de aanbesteding van tolkdiensten door de Raad voor de Kinderbescherming

De afgelopen maanden heeft SIGV-vereniging zich intensief ingezet voor herziening van de aanbestedingsvoorwaarden voor tolkdiensten van de Raad voor de Kinderbescherming, omdat er onder tolken en vertalers grote onvrede leefde over de wijze van aanbesteden door de overheid. Dit leidde tot het houden van een zgn. marktconsultatie – besprekingen tussen beroepsverenigingen, marktpartijen die tolkdiensten bemiddelen, […]