Aswoensdag

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag. Dit jaar valt Aswoensdag op op 13 februari.

Op deze dag ontvangen gelovigen tijdens een dienst een kruisje met as op het voorhoofd, ten teken van bezinning op het stoffelijke en tijdelijke bestaan hier op aarde. De priester zegt daarbij: ‘Bedenkt mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.

Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag: geen vlees eten en van de drie  maaltijden slechts één volledige maaltijd gebruiken.

Asoplegging

In de vroege middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel was enkel bestemd voor zondaars die officieel tot boete werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen gebruik omdat men er van uit ging dat iedereen tegen God of zijn medemensen gezondigd had.

Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking “in zak en as zitten”.

De traditie van as oplegging begon in de 8e eeuw.  Vanaf de 11e eeuw wordt de asoplegging in de hele kerk gevierd.

Oosters-Orthodoxe christenen laten de as op de kruin strooien in plaats van een kruisje op het voorhoofd.