Privacy statement van OCPE

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door OCPE met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de site van OCPE verbonden zijn. Indien u deze websites bezoekt raden we u aan de privacy verklaring van de sites door te lezen. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden.

Indien u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Verwerking van persoonsgegevens
OCPE kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, Registratienummer Bureau WBTV, e-mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens vastleggen ten behoeve van de uitvoering van haar administratieve taken. Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bewaartermijn
OCPE bewaart uw gegevens zolang deze nodig blijven voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere bedrijven.

Websitebezoek
Op de website van OCPE worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de duur van een gebruikerssessie, bezochte pagina’s. OCPE maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Google verschaft deze informatie aan derden alleen, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden de informatie in opdracht van Google verwerken.
Met deze gegevens worden geen personen geïdentificeerd, maar slechts een computer herkend. We verzamelen deze informatie om onze website in de toekomst nog beter op de behoeftes van bezoekers af te kunnen stemmen.

Social media
Op onze site vindt u knoppen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze media.

Nieuwsbrief
Om u onze Nieuwsbrief toe te sturen of om per mail aanbiedingen te doen vragen wij uw mailadres, uw werktalen en of u tolk of vertaler bent. Op dit adres zullen we u de hierboven genoemde informatie toesturen. Als u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt een email sturen naar info@ocpe.nl of u kunt zich direct afmelden via de link die in de Nieuwsbrief of in andere van ons afkomstige informatie te vinden is.

Beveiliging- en beheersmaatregelen
OCPE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. OCPE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Vragen
Voor alle vragen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals inzage, wijziging of verwijdering, kunt u zich wenden tot:

OCPE
Marguerite Yourcenarstraat 9
1102 AJ Amsterdam
T. 020-690 84 95 | E. info@ocpe.nl